Χάος  C h a o s

 

Violation Magazine to internetowy zin jawnie wykorzystujący potencjał sieci globalnej naruszając główne nurty światopoglądowe aktualne w przestrzeni publicznej. Nierzadko podejmuje tematy społeczne mając na celu budowane opinii na obecne czasy. Violation skierowany jest do wszystkich wrażliwych na problematykę kondycji człowieka i kultury w czasach autorytarnej globalizacji. Zin również patronuje istotnym wydarzeniom kulturalnym oraz recenzuje wartościowe wystawy.  Założony w 2017 r., ukazujący się nieregularnie. 

Najnowszy numer Terezin traktuje m.in. o piętnie odpowiedzialności władzy zwierzchniej za postęp współczesnego świata. 

W starożytnym modelu republikańskim społeczeństwo i państwo stanowiło jedność. Obywatele polis z entuzjazmem angażowali się do współdziałania. Mieli wpływ na rozwój państwa jak również wspólnie byli odpowiedzialni za niepowodzenia. Kluczową kategorią w państwie była idea wolności i wspólnej odpowiedzialności. Jednak nowoczesność zaczęła koncentrować się na podziałach. Odbiegała od wiary w aktywistyczne oblicze społeczeństwa i szukała nadrzędnej władzy politycznej w postaci absolutu. Władza ta, dając namiastkę bezpieczeństwa, uzurpowała sobie monopol na kierowanie światem. Egzystencja ludzkich mas zaczęła być wykorzystywana do politycznych igrzysk. Uprzedmiotowienie i uniformizacja społeczeństw zaczęła prowadzić  do nieuchronnego zbliżania się ku progu człowieczeństwa i stawiania się w obliczu wielkiej, pochłaniającej bezradności. 

Czy jesteśmy w stanie zapobiec degradacji naszej cywilizacji i czy rzeczywiście starożytne polis powinno być dla nas 

wzorem myśli politycznej?