modernism

The shadow of

Casa Malaparte

Villa on the eastern side of the Isle of Capri in Italy

 

Violation Magazine Terezin

Casa Malaparte po dzień dzisiejszy jest ikoną modernistycznej architektury. 

Wille wybudowano w 1939 r. we wschodniej części wyspy Capri dla włoskiego pisarza Curzio Malaparte. Jej twórca to architekt Adalberto Libera. Znany m.in. z Palazzo dei 

Congressi faszystowskiego centrum kongresowego. Propagandowej realizacji mieszczącej się w Esposizione Universale di Roma (EUR) terenie wybranym przez 

Benito Mussoliniego jako miejsce wystawy światowej. W skutek II wojny światowej wystawa nie została zrealizowana natomiast totalitarystyczna architektura przetrwała 

do dzisiejszych czasów. 

Modernism — termin pochodzi od francuskiego moderne, co znaczy nowożytny, współczesny, nowoczesny; jest pojęciem szerokim i złożonym. Wprowadził go w latach 90-tych XIX w. krytyk wiedeński H. Bahr. Terminami równoznacznymi są: loisyzm, progresizm, ewolucjonizm. Niekiedy używa się nazw zamiennych, takich jak: katolicyzm progresystyczny, ewolucjonistyczny, czyli modernistyczny i znaczy tyle, co religia przystosowana do kondycji czasów współczesnych.  

Adalberto Libera (Italian pronunciation: [adal'bɛrto ˈliːbera]; 16 July 1903 - 17 March 1963) is one of the most representative architects of the Italian Modern movement. An extremely able and talented creative architect more influenced by Futurism than Rationalism, he was also politically astute. His activity as founder and secretary of MIAR enabled him to establish a close working relationship with the high-up officials of the Fascist regime in Rome, where all the big decisions were taken about funding public construction programmes, and who were responsible for commissioning the hundreds of new public buildings required for Mussolini's modernisation programmes. Thanks to these connections he had a prolific career throughout the Fascist regime and designed many notable buildings during the 1930s, some of which are masterpieces of the international modern movement. One of the most important is his Palazzo dei Congressi (Palace of Congress) at the EUR in Rome. This building shows Libera's great ability to design ambiguously in a spare, metaphysical language that sits on a knife-edge between modernism and neo-classicism. His use of sail vaults in this building creates an innovative architectural space.

no mobile version

go to the desktop version

26 April, 2018

Postęp i Higiena 

 

[Return]